29 Aralık 2015

Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban

Yaban, “ne bütün mânasiyle bir roman, ne bütün mânasiyle bir sanat ve edebiyat işidir”. (s. 14) Bu sözler yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na aittir. Yazar kendi eserini bu sözlerle açıklıyor.

Yaban, Kurtuluş Savaşı yıllarında bir Anadolu köyünde yaşanan acıları ve dolayısıyla da savaş sırasında bu toprakların gördüğü mezalimi, kıyımı bir nebze dile getiriyor. Yazar da o dönemde gördüklerini yıllar sonra bu romanı aracılığıyla aktardığını dile getiriyor. Bundan dolayı bu eserin tam anlamıyla bir edebiyat olmadığını da söylüyor:

20 Aralık 2015

Yusuf Atılgan - Anayurt Oteli

“Değişmez tek bir kesinlik vardı insan için: Ölüm.” (s. 135)

Yusuf Atılgan’ın “Anayurt Oteli” kitabındaki bu cümle aslında bir anlamda kitabı da özetliyor. Bir konak, sonradan otel olmuş. Daha önce konakta yaşayanlar bu dünyadan göçüp gitmişler. Şimdi konaklayanlar da otelde bir gün, bir kaç gün, bilemedin bir kaç hafta konaklar ve onlar da gidiyorlar. Aslında bu dünya da böyle bir yer. Kimsenin bu zamana kadar kalıcı olduğu görülmemiştir. Herkes gelip geçmiştir. Ağalar, beyler, hükümdarlar, krallar ve sultanlar.