24 Mart 2016

Selim İleri - Her Gece Bodrum

Okudukça bazı karakterlerin karamsar hâli bana Sartre’nin Bulantı’sını, yazım şekli ve özellikle cümle içinde bol parantezli ifadeler ise Nabokov’un Lolita’sını hatırlattı.

Her Gece Bodrum, bir yaz dönemi Bodrum’da başlayan ve sona eren geçici arkadaşlık, aşk ve ilişkileri konu ediliyor. Geçici çünkü yazın bitmesiyle ve Bodrum’da ayrılış ile bu arkadaşlıklar, aşklar da sona erdi. Yazarın ifadesiyle yaşananlar “bellekten atılmış bir telefon numarası gibi” olacak. Anı bile olamayacak.

23 Mart 2016

Georges Jean - Yazı İnsanlığın Belleği

Eski Mısırlılara göre yazıyı Tanrı Thot'un kendisi yaratmış ve insanlara bağışlamıştır. (s. 27) Yazı Mısırlılar için bu kadar kutsal olarak kabul ediliyordu. Çünkü, toplumda bir çok şeyi değiştirmiş ve medeniyetlerinin gelişmesini sağlamıştı.

Günümüz modern toplumunu da yazısız düşünmek mümkün değil. Her şeyi yazı ile kayda alırız. Yazı iletişimde çığır açan bir icattır. Ancak ilk yazı günümüzdekinden çok faklı şekillerde ortaya çıkmış, gelişmiş ve şimdiki halini almıştır. Hatta modern dünyadaki farklı yazı şekillerine bakarsak, gelişiminin de ne kadar karmaşık bir süreç olduğunu tahmin edebiliriz.

Massimo Baldini - İletişim Tarihi

“İletişim sürecinin binlerce yıldan bu yana siyasal iktidarı elinde tutanların denetiminde olduğu gerçeğini göz ardı etmek zordur. İletişim, iktidarı kurmanın ve sürdürmenin vazgeçilmez bir aracıdır. Bu basit gerçek, Batılı toplumlarda demokratik gelişmeye paralel olarak belirli ölçülerde sınırlandırılmıştır ama iletişim araçlarının siyasal iktidarı kullananlar tarafından daha karmaşık yollarla denetlenmesine de engel olunamamıştır.” (Korkmaz Alemdar, 2009)

İletişim tarihinde, insanı, toplumu, yaşadığımız dünyayı değiştiren üç devrim yaşanmıştır. Bunları kısaca yazının icadı, matbaanın bulunması ve telgrafın icadı ile başlayan elektrik ve elektronik iletişim devrimi olarak özetleyebiliriz.